Fjernvarme i Ryslinge

Den grønne omstilling er en nem løsning

Hvert efterår sker det – varmesæsonen melder sin ankomst, og for Ryslinge betyder det højsæson for områdets mange gas- og oliefyr. Men forhåbentligt ikke meget længere. Hvis borgerne i områderne vil med på den grønne omstilling, kan de snart udskifte de hjemlige fyr med et fjernvarmeanlæg.

Fjernvarmen kommer fra Midtfyns Energi, som vil være det fjernvarmeværk, der leverer varmen til Ryslinge. Fjernvarmen fra Midtfyns Energi er næsten 100 % CO2-neutral. Det nye solvarmeanlæg er et af Danmarks største og bidrager med 23 % af den årlige varmeproduktion i Ringe. Resten stammer primært fra træpiller og en smule overskudsvarme. 

Vi er ved at bygge et nyt højt effektivt biomasseværk, som b.la. kan brænde haveparkoverskud fra de lokale genbrugsstationer, og for at udnytte brændslet optimalt køles røggassen med en varmepumpe.

Hvis projektet gennemføres, vil der også blive bygget en eldrevet varmepumpe til at leverer varme til Ryslinge, hvorved vi kan udnytte endnu mere vedvarende energi til varmeproduktionen

– Vi har arbejdet længe på en plan for at rulle fjernvarmen ud i Ryslinge. Med fjernvarmen slipper husstandene ikke bare af med et fyr, der fylder. De får også fremtidssikret deres opvarmning med en nem løsning, de ikke skal skænke en tanke i det daglige.

Varmeforbrugerne bestemmer selv

Det er helt op til borgerne, om fjernvarmen kommer til området, og vi vil gerne have en forhåndsgodkendelse. Når ca. halvdelen af områdets husstande har sagt ja tak, balancerer økonomien, og vi kan sætte spaden i jorden. Udvidelsen vil i øvrigt også være et plus for de nuværende fjernvarmekunder, fordi der bliver flere skuldre til at bære de fælles udgifter, pointerer Direktør Karsten Godiksen.

I mellemtiden kan du høre mere om projektet ved at vise din interesse her

Fordele ved fjernvarme

 

Fjernvarme er grøn varme

Fjernvarmen fra Midtfyns Energi er næsten 100 % CO2-neutral. Det nye solvarmeanlæg er et af Danmarks største og bidrager med 23 % af den årlige varmeproduktion i Ringe.

Resten stammer primært fra træpiller og en smule overskudsvarme.

Vi er ved at bygge et nyt højt effektivt biomasseværk, som b.la. kan brænde haveparkoverskud fra de lokale genbrugsstationer, og for at udnytte brændslet optimalt køles røggassen med en varmepumpe.

Hvis projektet gennemføres, vil der også blive bygget en eldrevet varmepumpe til at leverer varme til Ryslinge, hvorved vi kan udnytte endnu mere vedvarende energi til varmeproduktionen

Fjernvarme er billigere opvarmning

Fjernvarme er en billig og miljørigtig måde at opvarme din bolig – helt uden, at du skal gøre noget.

Der er mange penge at spare fra start, og for alle vil fjernvarme været billigst over en årrække. Installation af fjernvarme er meget billigere end eksempelvis en varmepumpe. Desuden er levetiden på en fjernvarmeunit betydelig længere end på andre varmeinstallationer, og den kræver minimal vedligeholdelse.

Fjernvarmen er et fælles varmesystem. Og de kollektive værker kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre private anlæg. Forbrugerne deles om udgifterne til drift, vedligehold og udvikling. Desuden må ingen tjene på fjernvarmen – økonomien skal blot hænge sammen.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset bliver fyret erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen. Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. En fjernvarmeunit er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret.

Læs mere om fjernvarmen på denne side grønfjernvarme.nu

 

Hvad koster det, at få fjernvarme?

Vi har to tilbud, du kan gøre brug af. I begge tilbud, fjerner vi det gamle fyr, tilslutter dig fjernvarmen og sætter en ny unit op:

1)
Du betaler et tilslutningsbidrag + et fast månedlig bidrag i 10 år + forbrug
Tilslutningsbidrag                       6.250 kr.
Fast bidrag i 10 år                       275 kr./måned

2)
Du betaler et engangsbeløb + forbrug*
Engangsbeløb:                                                        34.250 kr.

* forbrug er = variabel bidrag, fast bidrag og målerbidrag.

 

Beregner

Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø, og din økonomi. Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften.

Beregn, hvad fjernvarme vil betyde for din økonomi.

Udregning af årlig besparelse konvertering

Jeg vil gerne høre mere

Miljørigtig og billig varme kan være på vej til Ryslinge. Men for at projektet kan blive en realitet, er det nødvendigt med stor opbakning fra borgerne i området.

Hvis du er interesseret i at få fjernvarme – eller bare gerne vil holde dig opdateret på projektet, så tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor.

Tilmelding er 100% uforpligtende. 

  Ønsker fjernvarme
  Ønsker at blive kontaktet
  Ønsker nyhedsbreve

  Du hører fra os
  Når du oplyser os din email, vil vi løbende holde dig orienteret om projektet via nyhedsbreve.
  Hvis projektet bliver en realitet, kontakter vi dig med yderligere information om, hvornår vi begynder gravearbejdet ved dit hus.