Tilslutningsbidrag

Nettariffer

Producentbetaling

Gebyrer

Fastsættelse af tariffer

Midtfyns Elforsyning har anmeldt sine metoder for fastsættelse af trariffer og øvrige vilkår og gebyrer til Energitilsynet den 24. november 2015 og den 9. december 2015. I forbindelse med idriftsættelsen af engrosmodellen pr. den 1. april 2016 indfører Midtfyns Elforsyning en ny tarifmodel, som er udarbejdet af Dansk Energi og godkendt af Energitilsynet. Midtfyns Elforsyning følger denne branchestandard. Midtfyns Elforsyning har anmeldt sin brug af metoden, sine betingelser samt vilkår for selskabets ydelser