Midtfyns Elforsyning Netselskab

Midtfyns Elforsyning Amba er et eldistributionsselskab (netselskab), som udfører sine aktiviteter i henhold til netbevilling udstedt af Energistyrelsen.

Distributionsområdet udgøres af Ringe by, Nr. Lyndelse, Pederstrup, Lørup, Heden, Nr. Søby, Sdr. Højrup og Sdr. Nærå. Aktiviteterne er følgende:

  • Distribuerer energi (kWh)
  • Varetager eldistributionsopgaver
  • Ejer, driver og vedligeholder elnettet

 

Kort fortalt…
Midtfyns elforsyning blev stiftet i 1909 og startede elproduktion i Tværgade i Ringe.
I løbet af 1950’erne gik man sammen med andre tranformerforeninger og dannede Effla, det nuværende Energi Fyn.

Energiproduktionen stoppede i 1959 og i 1991 flyttede man til Østre Ringvej 43.
Siden 1997 har Midtfyns Elforsyning delt driftsleder med Ringe Fjernvarmeselskab.
Efter den nye ellov trådte i kraft 1. januar 2000, har Midtfyns Elforsyning fået nye vedtægter og er omstruktureret til et netselskab.

Pr. 1. januar 2004 udtrådte vi som andelshaver i Energi Fyn og ligeledes pr. 1. januar 2004 fusionerede Midtfyns Elforsyning med Pederstrup og Nr. Lyndelse netselskaber.