Tilslutningbestemmelser

Tilslutning efter fællesregulativet og Midtfyns Elforsynings tilslutningsbestemmelser og med følgende særregler:

1. Måler placeres udvendig ved nybygninger.

2. Midtfyns Elforsyning opsætter selv nye målere med et varsel på 2 arbejdsdage.

3. Midtfyns Elforsyning anvender ikke DIN skinne målere.

4. Ved enhver nybygning fremsendes tilmelding på endelig installation ved byggeriets start – husk at markere for eventuelt produktionsanlæg.

5. Hvor mærkestrømmen for overstrømsbeskyttelsen foran måler er større end 63 amp. skal der anvendes måling med strømtransformere.

Tilslutningsbestemmelserne kan downloades her

Fællesregulativet 2019 kan downloades her

Fællesregulativet 2017 kan downloades her