Energiselskabernes Energispareindsats

I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Alle net- og distributionsselskaber indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 16. december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på en frivillig basis. Seneste energispareaftale løber foreløbigt til 2020.

Midtfyns Elforsyning har outsourcet opgaven med anskaffelsen, kvalitetsikringen og indberetningen af de krævede energibesparelser til SE Big Blue et selskab i SE-koncernen (Syd Energi).

Midtfyns Elforsyning har siden 2010 har nedenstående energisparemål og realiserde energibesparelser opgjort i kwh.

År Sparemål i kwh Realisation i kwh Akk over-/underskud
2010 1.568.000 2.112.000 544.000
2011 1.622.000 1.316.000 238.000
2012 1.646.000 1.508.000 100.000
2013 2.530.000 3.405.000 975.000
2014 2.481.000 1.566.000 60.000
2015 2.727.000 2.712.000 45.000
2016 1.964.000 1.901.000 -18.000
2017 1.970.000 2.117.000 129.000
2018 2.039.000 1.612.930 -297.070
2019 2.093.000 2.000.000 -390.070
2020 2.207.000 2.487.000 -110.070