Priser

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag 2022
Tilslutningsbidrag 2. halvår 2021
Tilslutningsbidrag 1. halvår 2021

Nettariffer

Prisblad 2022
Prisblad 2021

Gebyrer

Gebyrer 2022
Gebyrer 2021

Fastsættelse af tariffer

Midtfyns Elforsyning har anmeldt sine metoder for fastsættelse af trariffer og øvrige vilkår og gebyrer til Energitilsynet den 24. november 2015 og den 9. december 2015. I forbindelse med idriftsættelsen af engrosmodellen pr. den 1. april 2016 indfører Midtfyns Elforsyning en ny tarifmodel, som er udarbejdet af Dansk Energi og godkendt af Energitilsynet. Midtfyns Elforsyning følger denne branchestandard. Midtfyns Elforsyning har anmeldt sin brug af metoden, sine betingelser samt vilkår for selskabets ydelser

Tilsynets metodegodkendelse af 11. december 2015 (Fastsættelse af rådighedstarif) kan downloades her

Tilsynets metodegodkendelse af 21. december 2018 (Fastsættelse af tariffer / tarifmodel 2.0) kan downloades her

Tilsynets metodegodkendelse af 14. januar 2022 (Fastsættelse af standardgebyrer) kan downloades her

Tilsynets metodegodkendelse af 7. juni 2021 (fastsættelse af standardtilslutningsbidrag) kan downloades her”

Tilsynets metodegodkendelse af 7. juni 2021 (opdaterede tilslutningsbestemmelser) kan downloades her