Priser

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag 2021
Tilslutningsbidrag 2020

Nettariffer

Prisblad 2021
Prisblad 2020

Gebyrer

Gebyrer 2021
Gebyrer 2020

Fastsættelse af tariffer

Midtfyns Elforsyning har anmeldt sine metoder for fastsættelse af trariffer og øvrige vilkår og gebyrer til Energitilsynet den 24. november 2015 og den 9. december 2015. I forbindelse med idriftsættelsen af engrosmodellen pr. den 1. april 2016 indfører Midtfyns Elforsyning en ny tarifmodel, som er udarbejdet af Dansk Energi og godkendt af Energitilsynet. Midtfyns Elforsyning følger denne branchestandard. Midtfyns Elforsyning har anmeldt sin brug af metoden, sine betingelser samt vilkår for selskabets ydelser

Tilsynets metodegodkendelse af 11. december 2015 kan downloades her

Tilsynets metodegodkendelse af 21. december 2018 kan downloades her

Tilsynets metodegodkendelse af 2. september 2020 kan downloades her