Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab blev grundlagt i 1961 af en kreds af borgere i Ringe.

Distributionsområdet er Ringe by og aktiviteterne er følgende:

  • Distribuerer varme (MWh)
  • Ejer, driver og vedligeholder ledningsnettet

Kort fortalt…

Selskabet startede sit virke fra varmecentralen på Bakkevej, hvor varmeproduktionen de første mange år foregik på oliekedler.

I 1978 blev der udvidet med en ny varmecentral på Kielbergvej. Her blev varmen på grund af de høje oliepriser i starten produceret med kul i et fluid-bed-anlæg. I midten af 1980´erne blev fluid-bed-anlægget skrottet, og det meste af selskabets produktionen foregik nu med kul på 2 kedler med vandrerist og en stokerkedel. Da prisen på kul efterfølgende steg skiftede vi over til at fyre med træpiller.

I 1993 tog vi vort decentrale kraftvarmeanlæg i brug. Efter krav fra regeringen skulle mindst 90% af produktionen nu ske med naturgas. Og der skulle være samproduktion af el og varme.

1997 var året hvor selskabets administration flyttede fra Bakkevej til Østre Ringvej, hvor vi deler lokaler med Midtfyns Elforsyning.

Selskabets nuværende produktionsapparat består af følgende anlæg:

Bakkevej:

  • 1 stk. Ulstein Bergen gasmotor 1993 med en ydelse på 2,7 MW el og 3,5 MW varme
  • 1 stk. Danstoker gaskedel 1993 med en ydelse på 5 MW varme.

Kielbergvej:

  • 2 stk. Ulstein Bergen gasmotor 1993 med en ydelse på 2,7 MW el og 3,5 MW varme
  • 1 stk. Vølund kedel 1985 med vandrerist og med en ydelse på 5 MW
  • 1 stk. Vølund kedel 1986 med vandrerist og med en ydelse på 5 MW
  • 1 stk. Justsen/Danstoker kedel 2005 med trapperist og med en ydelse på 5 MW

Værkets samlede maksimale ydelse er 30,5 MW varme og 8,1 MW el.