Bestyrelse

 

Funktion:

Navn:

Adresse:

Formand:

Niels Andersen

Åvangen 80, 5750 Ringe

Næstformand:

Jørgen Elm Jørgensen

Dybdalgårdvej 1, 5750 Ringe

Bestyrelsesmedlem

Edmund Johansen

Åvangen 44, 5750 Ringe

Bestyrelsesmedlem

Bo Nørregaard Jensen

Kildevangen 78, 5750 Ringe

Bestyrelsesmedlem

Elisabeth Desmareth

Holmehøjvej 14, 5750 Ringe

Bestyrelsesmedlem

Jens Dam

Præstegårdsvej 2, 5750 Ringe

Bestyrelsesmedlem Keld C. Christensen

Odensevej 10, 5750 Ringe

Suppleant

Mike Vølund Frederiksen

Åvangen 78, 5750 Ringe

Suppleant

Jakob B. Plauborg

Kildevangen 62, 5750 Ringe

 

 

 

Uddybende datablad på bestyrelsens medlemmer: