Klagevejledning

Hvis du har klaget til dit varmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som varmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har varmeselskabets afgørelse på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

Varmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 54 00
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf. 33 95 57 70
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan FORBRUGEREN inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: Forbrug.dk  Vælg: “energi” og følg instruksen. Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.