Generel tilladelse

I henhold til BEK nr 1608 “Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg”, Kapitel 8, § 46 gives hermed generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatører udfører følgende:

 

  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskab.
  • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskab.

Adgang til transformerstationer kun efter aftale med Midtfyns Energi.

Tilslutninger af stikledninger skal udføres i overensstemmelse med Fællesregulativet.

I forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatøren sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver visse pligter vedrørende personalets uddannelse og sagkyndighed samt værktøj og udrustning, som det fremgår af BEK nr 1608 “Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg” samt EN 50110-1 “Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg”.

Elinstallatører anskaffer og ajourfører selv BEK nr 1608 “Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg” samt EN 50110-1 “Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg”.