Klagevejledning

Hvis du har klaget til dit elselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som elselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har elselskabets afgørelse på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

 

Elselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf.: 4171 5000

post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: Forbrug.dk  Vælg: “energi” og følg instruksen. Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på, at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på energiområdet. du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk

EU-Kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Der er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email-adresse: el@midtfynsenergi.dk