Vores brændsel

Hvert år opgør Midtfyns Energi sin brændselsfordeling – eller måske rettere sin energifordeling – og i 2022 var fordelingen:

  • Solvarme 23,5 %
  • Træflis 49,4 %
  • Træpiller 25,9 %
  • Naturgas 0,8 %
  • Overskudsvarme 0,4 %

 

Hvor bæredygtig er fjernvarmen?

Danmark har en kæmpe opgave i at nedbringe sit CO2-udslip med 70 % inden 2030. Fjernvarmen spiller en hovedrolle i den grønne omstilling, også her på Midtfyn. Men hvordan går det, og hvad er vores planer i de kommende år?

Lad os se på opgaven først

I mange år har vi – på kloden, i Danmark, i fjernvarmebranchen og her i Ringe – været afhængige af energi og varme fra fossile brændsler som kul, olie og gas. Energikilder, der giver det, man kalder permanente CO2-udledninger. Det er dem, vi for alvor skal reducere og i sidste ende udfase.

Lige nu står vi i en historisk grøn omstilling, hvor målet er et CO2-regnskab i balance. For os vil det sige en fjernvarme uden fossile brændsler.

Hvordan gør vi det?

Teknologien udvikler sig konstant, og en af fjernvarmens store fordele er, at den er fleksibel. En stor del af vores investering – for eksempel rør, pumper og anlæggene ude hos forbrugerne – er uafhængige af, hvordan varmen bliver produceret. Derfor kan vi løbende udfase CO2-belastende energikilder og erstatte dem med grønnere alternativer.

Hos Midtfyns Energi betyder det, at langt størsteparten af varmen i dag er baseret på solvarme og biomasse i form af træpiller og flis – og måske snart også en storskala varmepumpe.

Hvor bæredygtig er biomasse?

Biomasse er en vedvarende energikilde, der bruges til at producere varme og el. Det kan fx være halm fra landbruget, træflis fra skovene eller træpiller, der er produceret af resttræ fra træindustrien.

Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til de fossile brændstoffer, men biomasse skal opfylde en række kriterier for at kaldes bæredygtig. Kriterierne er fastlagt i lovgivningen om bæredygtig biomasse. Ifølge lovgivningen skal træet blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, hvor man aktivt opretholder økosystemet, og hvor man beskytter biodiversiteten.

Bæredygtighedskriterierne fokuserer også på transportafstande – så træet ikke transporteres unødigt langt.

Alt biomasse, Midtfyns Energi fik leveret i 2022, blev leveret med dokumentation for, at det stammer fra skove, der bliver forvaltet i overensstemmelse med krav til bæredygtig skovdrift.

Status på vores energikilder

Du kan se alle baggrundsoplysningerne i vores Bæredygtighedsrapport for 2020 og vores fjernvarmedeklaration for 2022.