Formand 
Niels Andersen

Næstformand
Jørgen Elm Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Edmund Johansen

Bestyrelsesmedlem
Jakob B. Plauborg

Bestyrelsesmedlem
Elisabeth Desmareth

Bestyrelsesmedlem
Jens Dam

Bestyrelsesmedlem
Keld C. Christensen

Uddybende datablad på bestyrelsens medlemmer: