Energiselskabernes Energispareindsats

I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Alle net- og distributionsselskaber indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 16. december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på en frivillig basis. Seneste energispareaftale løber foreløbigt til 2020.

Midtfyns Elforsyning har outsourcet opgaven med anskaffelsen, kvalitetsikringen og indberetningen af de krævede energibesparelser til SE Big Blue et selskab i SE-koncernen (Syd Energi).

Midtfyns Elforsyning har siden 2010 har nedenstående energisparemål og realiserde energibesparelser opgjort i kwh.

 

År

Sparemål i kwh

Realisation i kwh

Akk over-/underskud

2010

1.568.000

2.112.000

544.000

2011

1.622.000

1.316.000

238.000

2012

1.646.000

1.508.000

100.000

2013

2.530.000

3.405.000

975.000

2014

2.481.000

1.566.000 60.000
2015

2.727.000

2.712.000

45.000

2016 1.964.000

1.901.000

-18.000

2017

1.970.000

2.117.000

129.000

2018

2.039.000

1.612.930

-297.070
2019

2.093.000

2.000.000 -390.070
2020

2.207.000

2.487.000 -110.070