Før der graves

For at se et kort over vores forsyningsområde, klik her!

HUSK at der skal ansøges om ledningsoplysninger på www.ler.dk inden påbegyndelse af gravearbejde.

Bemærk desuden (gældende fra 5. sept. 2017):

  • Planen er gyldig i 30 dage fra den angivne dato på tegningen.
  • Der er tale om ledningsoplysninger – IKKE opgravningsaccept.
  • Det understreges, at kabelplaceringen ikke er målfast og kablerne kan i tvivlstilfælde påvises på stedet med 2 arbejdsdages varsel.
  • Kablerne er normalt placeret i en dybde fra 0,5 til 1,0 meter.
  • Stikledninger er vist principielt og tilhører forbrugeren. Der tages forbehold for eventuelle ikke viste stikledninger.
  • Ved gravning tættere end 1,0 meter til hver side af kabler, skal der indhentes anvisninger for arbejdets udførelse hos ejeren. BEK nr. 1112, §11.
  • Eventuelle højspændingskabler i området tilhører andre selskaber og ledningsoplysninger herom skal indhentes via LER.
  • Bekendtgørelsen om ikke-elektrisk arbejde nær anlæg skal overholdes (BEK nr. 1112 af 18/08/2016)

Læs mere på http://www.elsikkerhedsregler.dk

Hvis uheldet er ude:
Opstår der skader på anlægget, kontakt da straks Midtfyns Elforsyning på tlf. 62 62 11 09

Download ovenstående som PDF