Eleftersyn

Når du bruger Midtfyns Energi til dit eleftersyn, er du i trygge hænder.

Midtfyns Energi er 100% uvildig partner, hvilket garanterer at du bliver rådgivet objektivt og uden skjulte dagsordener. Midtfyns Energi er ikke interesserede i at udbedre de fejl vi finder, hvilket gør os i stand til at lave eleftersyns rapporten helt objektiv.
Når du har modtaget rapporten, kan du som kunde få din almindelige elektriker til at udbedre eventuelle fejl, rapporten redegør for.

Hvad er et eleftersyn?

Et eleftersyn er et uvildigt tjek af din ejendoms el installationer.
Vi laver et uvildigt eleftersyn, hvor vi tjekker om el installationerne lever op til de love og regler der var gældende på udførelses tidspunktet.

I forbindelse med huskøb og hussalg kræver en ejerskifteforsikring en tilstandsrapport, samt et eleftersyn.

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen. Denne har til formål at beskytte køber og sælger mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

Hvorfor Midtfyns Energi?

For at sikre os at vores service og udstyr er helt up to date, foretager vi hos Midtfyns Energi en årlig kalibrering af instrumenterne.
Den medarbejder der kommer ud til dig for at gennemgå dine elinstallationer, er som minimum uddannet elektriker. Vi holder os løbende opdateret ifht. love og regler på området, så vores viden altid vil være opdateret.

Vi har siden ordningen startede i maj 2012, udført mere end 900 individuelle eleftersyn.

Når vi er ude hos en kunde, sætter vi en ære i at fortælle kunden hvad vi laver, og hvorfor vi laver det.
Vi er  bevidste om at kunden ej er fagperson, og forklarer derfor de forskellige dele af vores arbejde så det er forståeligt for folk uden forhåndskendskab til el området. Det er i vores største interesse at kunden føler sig tryg og velinformeret.