Bestyrelse

Uddybende datablad på bestyrelsens medlemmer:

Formand
Christian Busch

Næstformand
Vicky Lorenzen

Bestyrelsesmedlem
Henrik Dalgaard

Bestyrelsesmedlem
Christian Andersen

Bestyrelsesmedlem 
Flemming Munk

Bestyrelsesmedlem
Niels Andersen