Graddage

Herunder kan du se graddagene pr. måned for dette år og for de foregående år:

https://www.dmi.dk/vejrarkiv/manedens-sasonens-og-arets-vejr/tabeller-maned/