Vores varme kommer fra forskellige robuste varmekilder

1. september 2023

Vores varme kommer fra forskellige robuste varmekilder

En af de største fordele ved fjernvarme er, at varmen kan produceres fra forskellige varmekilder.

Brændselsfordelingen hos os er baseret på stabile varmekilder. Det betyder blandt andet, at 70 % af varmeforbruget fra april til september bliver dækket af vores solvarmeanlæg.

Derudover fyrer vi blandt andet med lokal flis og træpiller.

Fjernvarme kan anvende alle energikilder – både nuværende og fremtidige. Vi arbejder løbende på at optimere og forbedre vores brændselsfordeling til fordel for vores varmeforbrugere.

Fjernvarmeværker kan ikke sammenlignes

Fjernvarmeværker har forskellige størrelser, prisstrukturer, ejerforhold og risikovillighed – og man kan derfor ikke sammenligne varmepriser fjernvarmeværker imellem.

En stigning i pris hos ét varmeværk betyder ikke nødvendigvis en stigning i pris hos et andet varmeværk.

Vores almindelige bestemmelser, herunder udtrædelsesvilkår, kan du finde her: https://www.midtfynsenergi.dk/bestemmelser/midtfyns-fjernvarme/almindelige-bestemmelser/

Hvis du har spørgsmål til din konkrete situation, er du meget velkommen til at ringe til os på 62 62 11 09 eller sende os en mail på varme@midtfynsenergi.dk